Paslaugos viešajam sektoriui

Siūlome plataus spektro konsultacijas viešosioms įmonėms, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, savivaldybių administracijoms, specialiosios paskirtiems bendrovėms ir kitiems viešajame sektoriuje veikiantiems juridiniams asmenims:

 • Investiciniai projektai (valstybės investicijų programai, kultūros paveldo objektų rekonstravimui ir pritaikymui, vandentvarkos, aplinkosaugos, infrastruktūriniai, turizmo, ES struktūrinių fondų ir kitų užsienio finansinių mechanizmų paramai).
 • Paraiškos ir susijusi dokumentacija paramai gauti (ES struktūrinių fondų, EEE ir Norvegijos, kitų užsienio finansinių mechanizmų, nacionalinei paramai).
 • Projektų administravimas.
 • Socialinio – ekonominio pobūdžio galimybių studijos.
 • Strateginiai plėtros planai, veiklos strategijos.
 • Kokybės valdymo sistemos pagal ISO 9001 standartą, kiti kokybės valdymo metodai.
 • Informacijos apsaugos valdymo sistemos pagal ISO 27000 standartą, informacijos saugumo ir naudojimo veikloje auditas.
 • Aplinkosaugos valdymo sistemos pagal ISO 14001 standartą, aplinkosaugos veiksmingumo auditas.
 • Profesinės saugos ir sveikatos darbe valdymo sistemos pagal OHSAS 18001 standartą, profesinės saugos ir sveikatos darbe dokumentacijos rengimas ir derinimas su VDI, profesinės rizikos darbo vietoje vertinimas.
 • Maisto saugos valdymo sistemos pagal BRC, ISO 22000 ar IFS standartus, RVASVT sistemos.
 • Socialinio atsakingumo valdymo sistemos pagal SA 8000, socialinio atsakingumo ataskaitos.
 • Valdymo auditorių, strateginio valdymo, kokybės vadybininkų ir kitų specialistų mokymai.
 • Organizacijų valdymo auditas, veiklos optimizavimas.
 • Konsultacijos ir kita susijusi pagalba valstybinio ir privataus kapitalo partnerystės klausimais (PPP).
 • Projektų aprašai regionų taryboms.
 • Projektų efektyvumo vertinimas.
 • Biudžeto optimizavimas.
 • Visuomenės ir viešosios nuomonės tyrimai („desk researches“ ir „field researches“).
 • Konsultacijos bei kita susijusi pagalba darnaus vystymosi lokalizavimo klausimais.