Paslaugos fiziniams asmenims

Siūlome konsultavimo paslaugas fiziniams asmenims (ūkininkams, kaimo gyventojams ir kt.):

  • Investiciniai projektai, kaimo plėtros projektai (ES paramai gauti, veiklos plėtrai, investuotojams, finansinėms institucijoms (bankams ir kt.)).
  • Kaimo turizmo, amatų plėtros ir kt. verslo planai (ES paramai gauti, veiklos plėtrai, investuotojams, finansinėms institucijoms (bankams ir kt.)).
  • ES paramos paraiškos ir susijusi dokumentacija siekiant gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemones (kaimo turizmo veiklos skatinimui, amatų plėtrai, žemės ūkio valdų modernizavimui ir kt.).
  • ES paramos projektų administravimas.
  • Atstovavimas finansinėse institucijose pritraukiant finansavimą.
  • Finansinės situacijos analizė bei finansinių prognozių rengimas, finansavimo poreikio nustatymas.
  • Ūkio veiklos rizikos vertinimas.