Paslaugos verslui

Siūlome ekonomines – finansines ir verslo valdymo konsultacijas, kuriančias pridėtinę vertę. Galime pasiūlyti beveik visas konsultavimo paslaugas, išskyrus bankroto administravimą, personalo atranką ir finansinį auditą:

 • Investiciniai projektai (veiklos plėtrai, investuotojams, finansinėms institucijoms).
  Paraiškos ir susijusi dokumentacija paramai gauti (ES struktūriniams fondams, nacionalinei paramai, kitiems finansiniams mechanizmams).
 • Verslo planai finansavimo pritraukimui, atstovavimas finansų institucijose ir pas investuotojus.
 • Galimybių studijos.
 • Projektų administravimas.
 • Strateginiai plėtros planai, veiklos strategijos, galimybių studijos.
 • Įmonių restruktūrizavimo plano metmenys ir restruktūrizavimo planai.
 • Įmonių finansinės būklės analizė ir finansinės veiklos prognozės.
 • Kokybės valdymo sistemų diegimas pagal ISO 9001 standarto reikalavimus.
 • Aplinkosaugos valdymo sistemų diegimas pagal ISO 14001 ar EMAS standartų reikalavimus.
 • Įmonės poveikio aplinkai ir aplinkosaugos priemonių veiksmingumo auditas.
 • Profesinės saugos ir sveikatos darbe valdymo sistemų diegimas pagal OHSAS 18001 standarto reikalavimus, profesinės saugos ir sveikatos darbe dokumentacija, profesinės rizikos darbo vietoje vertinimas.
 • Pareiginių nuostatų rengimas.
 • Socialinio atsakingumo valdymo sistemos pagal SA 8000, socialinio atsakingumo ataskaitos.
 • Informacijos apsaugos valdymo sistemų diegimas pagal ISO 27001 standarto reikalavimus.
 • Maisto saugos valdymo sistemų diegimas pagal ISO 22000, BRC, IFS ar DS 3027 standartų reikalavimus, RVASVT sistemų diegimas.
 • Valdymo sistemų vidaus audito atlikimas.
 • Valdymo auditorių, strateginio valdymo, kokybės vadybininkų ir kitų specialistų mokymai.
 • Organizacijų valdymo audito atlikimas, veiklos optimizavimas.
 • Projektų efektyvumo vertinimas.
 • Rinkos tyrimai („desk researches“ ir „field researches“).
 • Konsultacijos bei kita susijusi pagalba įmonių įsigijimo ir susiliejimo, konsolidavimo klausimais.
 • Konsultacijos ir kita susijusi pagalba valstybinio ir privataus kapitalo partnerystės klausimais (PPP).